Tag: có thể Zidane có ở đó vì nhân tố Pháp

tỷ lệ bóng đá

Nhưng thật Madrid và Barcelona không thể mua được hắn, nếu họ can thiệp, t ôi sẽ rất ngạc nhiên, có thể Zidane có ở đó vì nhân tố Pháp, nhưng nếu đó là tôi, tôi sẽ không bao giờ mua “Bogba”.

Đức tấn công một chút về phía s ườn, nhưng cũng gần như trong một phút thứ năm qua phía trái của con đường phía trước con đường để vỡ.Khi nói về cúp châu Âu, ông lại một lần nữa...