Tag: rutos nhận được một dãy thẳng từ đồng đội của mình trong khu vực giới hạn và đẩy bóng đến mục tiêu

tỷ lệ bóng đá

Vào giây 12th của game, rutos nhận được một dãy thẳng từ đồng đội của mình trong khu vực giới hạn và đẩy bóng đến mục tiêu, mà được vệ bởi hai vệ tinh.

Phía bên trái khu vực hình phạt của núi không có mối đe dọa nào.Nó làm mọi người cảm thấy như ở nhàHuấn luyện viên Tottenham Jose đã thất bại trong sáu trận, và đội của anh ấy đang bị...